logo
Jixi Jinhui E-Commerce Co., Ltd.
Công ty Thương mại
Sản Phẩm chính:Electrosurgical đơn vị, Dùng Một Lần lưỡng cực đông máu kẹp, Dùng Một Lần Electrosurgical bút chì, Dùng Một Lần nội soi sinh thiết kẹp, Khói Evacuator

Wang Allen